Strona głównaStyl życiaApel Platformy AGE Europe z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Apel Platformy AGE Europe z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Niski dochód, zły stan zdrowia, dyskryminacja ze względu na wiek czy płeć, niesprawność fizyczna lub umysłowa, bezrobocie, samotność, przemoc, ograniczony dostęp do dóbr i usług, są to wszystko czynniki zwiększające ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród seniorów. Biorąc pod uwagę, iż pokolenie 65+ jest najszybciej rosnącą grupą wiekowa wśród ludności UE, kraje członkowskie wspólnie z Komisja Europejską powinny aktywnie wykorzystać Europejski Rok 2010 do Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w celu przeciwdziałania wspomnianym zagrożeniom.
W przededniu inauguracji Europejskiego Roku 2010, członkowie Platformy AGE Europe apelują do krajowych rządów oraz Komisji Europejskiej o:1. Zagwarantowanie świadczeń minimalnych na poziomie zapewniającym seniorom godne życie oraz zapobiegającym ich społecznemu wykluczeniu - prawo do świadczeń minimalnych, obejmujących emerytury, powinno zostać uznane za fundamentalne prawo jednostki do niezależnego i godnego życia.
2. Stworzenie standardu wysokości minimalnej emerytury gwarantującej przyzwoitą stopę życiową oraz godność osobistą - niniejszy standard powinien uwzględniać także pozamaterialne zapotrzebowania seniorów, takie jak jakość opieki długoterminowej, dostępność do nauki i kształcenia, odpowiednie warunki mieszkaniowe, korzystanie z kultury i rekreacji, szanse pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim itp.
3. Uznanie seniorów za jedną z grup docelowych w Krajowych Planach Działań na rzecz Integracji Społecznej oraz umożliwienie seniorom zagrożonym ryzykiem ubóstwa aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych - w roku 2008 stopień zagrożenia ryzykiem ubóstwa relatywnego (dochód do dyspozycji poniżej 60% mediany dochodu krajowego) osób w wieku 65+ dla UE27 wynosił 19% (22% wśród kobiet). Poziom ubóstwa ocenianego z punktu widzenia deprywacji potrzeb jest w krajach Europy Wschodniej dwu, a nawet trzykrotnie wyższy.
4. Ustalenie krajowych poziomów redukcji ubóstwa w odniesieniu do wieku oraz płci - w celu stopniowego wyeliminowania ubóstwa wśród seniorów, a w szczególności wśród starszych kobiet, samotnych seniorów, seniorów żyjących na wsi, seniorów wśród mniejszości etnicznych lub emigracji.

5. Przestrzeganie zasad równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia, tak aby zapewnić odpowiedni poziom emerytur dla kobiet - uznawszy, że trudna sytuacja materialna kobiet na emeryturze jest bezpośrednim następstwem ich wcześniejszej dyskryminacji w pracy, rządy powinny przeanalizować wpływ istniejącej struktury społecznej oraz tradycyjnego podziału ról pomiędzy mężczyznami i kobietami na utrzymywanie się wspomnianej nierówności.
6. Nawiązanie kontaktu z bezradnymi i wykluczonymi seniorami oraz udzielenie im koniecznej pomocy w dochodzeniu swoich praw - dotyczy to w szczególności najstarszych seniorów, niepełnosprawnych lub samotnych osób starszych, jak również seniorów wśród mniejszości etnicznych lub emigracji.
7. Zapewnienie ochrony praw pracowniczych pokolenia 50+ w celu zmniejszenia ryzyka ubóstwa na emeryturze - obejmującej gwarancje godziwego wynagrodzenia; zakaz wyzysku ekonomicznego; oferty trwałego zatrudnienia, a także wspieranie ciągłego rozwoju kariery poprzez dokształcanie i przekwalifikowania zawodowe (w odpowiedzi na zmiany w strukturze i dynamice rynku pracy) mające na celu zachowanie ekonomicznej niezależności pracowników.
8. Promowanie dobrej jakości życia wśród seniorów poprzez dostęp do szerokiej oferty usług socjalnych oraz usług użyteczności publicznej - w szczególności wypracowanie przez podmioty władzy publicznej i przestrzeganie przez usługodawców trwałych standardów jakości w opiece zdrowotnej krótko- i długoterminowej.

Platforma AGE Europe apeluje, aby poszczególne rządy oraz Komisja Europejska wykorzystały rok 2010 do przeprowadzenia szczegółowej oceny realizacji postanowień Strategii Lizbońskiej i dopiero na tej podstawie ustaliły priorytety na kolejne dekady. Zdecydowane zobowiązanie się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w perspektywie roku 2020 powinno być podstawą nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020", gdzie cel osiągnięcia wzrostu ekonomicznego wspiera spójność społeczną.

 

Skomentuj artykuł:

Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

REKLAMA

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć

  • Akademia Pełni Życia
  • Poradnik-zdrowia.pl
  • Hospicja.pl
  • Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
  • Oferty pracy