Strona głównaStyl życiaSpóźniony pociąg: jakie prawa ma pasażer?

Spóźniony pociąg: jakie prawa ma pasażer?

Pasażerom pociągow przysługują pewne prawa, w w tym prawo do odszkodowania. Jakie możliwości daje zatem prawo niezadowolonym pasażerom kolei?
Spóźniony pociąg: jakie prawa ma pasażer? [© Soja Andrzej - Fotolia.com] przed rozpoczęciem jazdy ma prawo do odstąpienia od umowy przewozu, czyli może zrezygnować z przejazdu i dokonać zwrotu biletu (nie dotyczy to promocyjnych ofert międzynarodowych). Może także zmienić termin wyjazdu, miejscowość docelową oraz klasę wagonu. Zwrotu biletu lub zmiany umowy przewozu można dokonać w kasie biletowej, u konduktora lub kierownika pociągu lub przez internetowy system sprzedaży biletów (w przypadku biletów internetowych). Warto jednak pamiętać, że przewoźnik kolejowy w przypadku zwrotu biletu ma prawo żądać odstępnego.

Pasażerowie pociągów Express InterCity, EuroCity, EuroNight mogą żądać odszkodowania za opóźnienie, wysokość tych odszkodowań jest zależna od skali opóźnienia.

W przypadku pozostałych połączeń, jeśli opóźnienie przyjazdu na stację docelową przekracza 60 minut, przewoźnicy kolejowi mają obowiązek zaoferowania pasażerom do wyboru zwrotu całego kosztu biletu na odcinku lub odcinkach trasy, które nie zostały zrealizowane (oraz za część trasy, która została już pokonana, jeśli dalsza podróż jest bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży, wraz z zapewnieniem przejazdu powrotnego do miejsca wyjazdu), kontynuowanie podróży lub zmianę połączenia do miejsca docelowego oferującego porównywalne warunki przewozu w najbliższym możliwym terminie, kontynuowanie podróży lub zmianę połączenia do miejsca docelowego oferującego porównywalne warunki przewozu w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie.

Dodatkowo, jeżeli z powodu opóźnienia lub odwołania pociągu podróżny poniesie dodatkowe straty/koszty (np. utracone bilety na , przejazd taksówką, utrata skomunikowania i konieczność zakupu nowego biletu, odwołanie rezerwacji hotelu), może domagać się od przewoźnika odszkodowania. Warto wtedy zadbać o udokumentowanie dodatkowo poniesionych kosztów oraz dołączenie dokumentacji do reklamacji (np. faktury, rachunki, anulowanie rezerwacji, oryginały biletów).

Pasażer może też zawsze złożyć reklamację w przypadku opóźnienia dowolnego pociągu. Reklamacje, skargi i wnioski dotyczące niewłaściwego wykonania umowy przewozu oraz jakości usług powinny być kierowane w pierwszej kolejności do przewoźnika, z którego usług podróżny skorzystał - dane przewoźnika wskazane są np. na bilecie. Reklamacje z tytułu roszczeń dotyczących zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety oraz nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu – można składać nie później niż przed upływem jednego roku od daty zdarzenia.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez przewoźnika. Brak odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej u przewoźnika, skargę na przewoźnika można wnieść do Urzędu Transportu Kolejowego. Skarga powinna zawierać opis zaistniałej sytuacji (zakres naruszenia praw pasażerów w ruchu kolejowym), imię i nazwisko pasażera, oraz adres wnoszącego skargę. Skarga powinna być wniesiona na piśmie (lub ustnie do protokołu) z własnoręcznym podpisem pasażera. Do skargi należy dołączyć kopię skargi skierowanej do przewoźnika kolejowego, zarządcy infrastruktury kolejowej, właściciela dworca lub zarządzającego dworcem, odpowiedź na skargę (jeżeli została udzielona), bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji, inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie praw pasażera.

Niezależnie od skargi złożonej do UTK, pasażer po wyczerpaniu może wnieść pozew do sądu.

Zobacz także

 

 

 

Skomentuj artykuł:

Komentarze mogą dodawać wyłącznie osoby zalogowane.
Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć